جناب آقای دکتر رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شهرستان فسا از بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی امام حسین (ع) بازدید کردند این بیمارستان آماده بهره برداری می باشد .پیمانکار این پروژه شرکت مهندسی ساید بتن و مشاور طرح شرکت مشاورین پایاب طرح است .