شنبه ۹ اردیبهشت دکتر بهروز رحیمی به همراه نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی و هیات همراه از پروژه بیمارستانی ۲۲۲ تختخوابی این شهرستان بازدید کردند .