شنبه ۶ آبان مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی به همراه معاون تملک امور سلامت سازمان برنامه و بودجه کشور و هیات همراه از پروژه ۲۲۰ تختخوابی خدابنده بازدید کردند و پس از آن جلسه ایی با حضور فرماندار و مدیران این شهرستان صورت پذیرفت و برای تسریع در رفع موانع موجود پروژه تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید .