17آبان مهندس ابراهیم نیکدل مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی به همراه مهندس ستار محبی معاون فنی ،اجرایی و مهندس سعید علوی صدر معاون برنامه ریزی، و تعدادی از مدیران شرکت از پروژه های بیمارستانی در حال اجرای ۱۶۰ تختخوابی مرودشت ،۲۸۹ تختخوابی اعصاب و روان شیراز ،۴۰۷ تختخوابی خاتم الانبیا و ۱۶۰ تختخوابی داراب در استان فارس بازدید نمودند .مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز در جریان این بازدید ضمن تاکید بر لزوم پایبندی به برنامه زمانبدی خواستار تسریع در روند اجرای پروژه های این استان شده اند .