پنجشنبه ۲۵ آبان مهندس ابراهیم نیکدل مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی بهمراه دکتر شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن ،رامسر ، عباس آباد در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از معاونین شرکت مادر تخصصی و نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران از بیمارستان ۲۲۲ تختخوابی امام خمینی (ره) تنکابن بازدید کردند و الزامات افتتاح آن را در نشستی مورد بررسی قرار دادند .باتصمیمات اتخاذ شده مقرر شد شرکت مشاور و پیمانکار هر چه زودتر بیمارستان را به مرحله افتتاح برسانند. مشاور طرح شرکت فردا فن پارس و پیمانکار شرکت آذر یورد تبریز و در حال حاضر پیشرفت فیزیکی این پروژه ۹۵% در زیر بنایی بالغ بر ۱۷.۵۴۳( متر مربع )می باشد .