یکشنبه ۲۵ اردیبهشت مجید احمری مدیر عامل و مسعود منصوری معاون اجرایی شرکت مادر تخصصی و هیات همراه از سه پروژه در حال احداث این شرکت بازدید کردند . بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر – بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی ورامین و بیمارستان ۱۲۹ تختخوابی شریف اباد  پروژه های در حال ساخت این شرکت در استان تهران است . این سه پروژه جز نیازهای ضروری این شهرستانها در بخش بهداشت و درمان می باشد .