بازدید مدیر عامل و معاونت فنی و مهندسی شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان ها از زمین بیمارستان ۵ آذر گرگان با حضور رئیس و معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها، مهندس مجید احمری مدیر عامل شرکت و مهندس سعید علوی صدر معاونت فنی و مهندسی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ از زمین پروژه‌ی بیمارستانی  ۵ آذر گلستان به همراه جناب آقای دکتر فاضل رئیس دانشگاه و دکتر نعیمی معاونت محترم توسعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان بازدید کردند.