به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی سه شنبه ۳۰ آذر مجید احمری مدیر عامل این شرکت و هیات همراه از بیمارستان ۶۰۰ تختخوابی ۵ آذر گرگان بازدید کردند در این دیدار مدیر عامل شرکت پیمانکار و شرکت مشاور حضور داشتند و جلسه ایی برای رفع موانع پیشرفت فیزیکی این پروژه برگزار گردید .