به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها، جناب آقای مهندس احمری مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان ها و آقایان دکتر خضری و دکتر حسین زاده نمایندگان محترم مردم شریف پیرانشهر و اشنویه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ از بیمارستان های در دست احداث اشنویه با ۵۴% پیشرفت فیزیکی و پیرانشهر با ۶۳% پیشرفت فیزیکی بازدید کردند و در روند اجرایی این پروژه ها قرار گرفتند.