به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی مهندس ابراهیم نیکدل مدیر عامل بهمراه مهندس ستار محبی معاونت اجرایی و مهندس سعید صدر علوی معاونت مهندسی و فنی شرکت و هیات همراه از پروژه ۲۸۰ تختخوابی بابلسر بازدید کردند و جلسه ای با حضور دکتر علی اصغر باقر زاده نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی در سالن جلسات پروژه برگزار گردید در این نشست ابتدا گزارشی از روند پیشرفت پروژه داده شد و پس از آن نماینده مردم بابلسر بر بکار گیری نیروی کار بیشتر در پروژه تاکید کرد سپس مدیر عامل شرکت مادر تخصصی برنیاز مردم این شهر به بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی بابلسر خاطر نشان کرد که این پروژه جز پروژه های الویت دار وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی می باشد .