یکشنبه ۸ خرداد مجید احمری مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی ،سید البرز حسینی نماینده مردم  در مجلس شورای اسلامی ، جواد تاراسی فرماندار شهرستان خدابنده و هیات همراه از پروژه بیمارستانی ۲۲۰ تختخوابی بازدید کردند . و برای رفع موانع پیشرفت فیزیکی پروژه جلسه ایی با حضور مدیر عامل پیمانکار شرکت مهندسی پارس سازه و شرکت مشاور اجرا فردا فن پارس برگزار گردید .