بازدید مدیرعامل و معاونین شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور از بیمارستان در دست ساخت قائم شهر

جناب آقای مهندس احمری مدیر عامل شرکت، مهندس عباسی معاون فنی و اجرایی و سایر مدیران اجرایی شرکت ساخت و تجهیز از روند اجرایی بیمارستان در دست ساخت قائم شهر بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شهرستان قائم شهر جناب آقای دکتر ادیانی و دکتر رضائیان و همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران جناب آقای دکتر موسوی نیز حضور داشتند از روند اجرایی و پیشرفت پروژه بازدید به عل آوردند و همچنین طی جلسه ای مشکلات پروژه، موانع اجرایی و… مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه مدیر عامل شرکت جناب آقای مهندس احمری ضمن تاکید بر حمایت همه دستگاه های اجرایی شهرستان قائم شهر از تلاش همه دست اندکاران پروژه تقدیر و تشکر نموند.