دکترسید ابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهور صبح پنجشنبه در قالب بازدیدهای میدانی از شهرستان‌های استان
تهران به پاکدشت سفر کرده بود از پروژه بیمارستان ۱۲۹ تختخوابی زعیم پاکدشت بازدید کرد.
این پروژه با ۱۳ هزار و ۵۰۰ متر زیربنا در ۷ طبقه نیازمند تامین اعتبار ۳۰۰ میلیاردی است .
رئیس جمهور در جریان بازدید از این پروژه که با همراهی وزیر بهداشت و معاون اجرایی رئیس جمهور و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صورت گرفت، دستور داد اعتبارات لازم برای تکمیل آن در قالب بودجه مصوبات سفرهای استانی تصویب و مراحل تکمیل آن به فوریت انجام شود.