سه شنبه ۱۰ خرداد جتاب آقای دکتر رحیمی معاون توسعه و مدیریت ، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت ، درمان و مهندس احمری مدیر عامل شرکت مادر تخصصی و هیات همراه از پروژه بیمارستانی ۲۸۹ تختخوابی صدرا استان فارس بازدید کردند .