یکشنبه ۹ مهر دکتر بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت و هیات همراه از طرح های در حال ساخت شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی در استان تهران بازدید کردند و از نزدیک شاهد روند پیشرفت بیمارستان ۴۰۳ تختخوابی اسلامشهر ،۲۰۰ تختخوابی ورامین و ۱۲۹ تختخوابی شریف آباد قرار گرفتند .