به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی شنبه ۸ مهر نمایندگانی  از  وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،شرکت مادر تخصصی به همراه پیمانکار و مشاور طرح از بیمارستان ۲۲۲ تختخوابی امام خمینی (ره ) تنکابن بازدید کردند .زیر بنای این طرح بالغ بر ۱۷.۵۴۳ متر مربع و پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصد است. شرکت مهندسی آذر یورد تبریز  پیمانکار و شرکت فردا فن پارس بعنوان مشاور طرح در این پروژه در حال فعالیت می باشند .