شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی و مهندسی خود نیروی انسانی متخصص و متعهد در قالب قرارداد انجام کار معین افراد واجد شرایط را جذب نماید. لذا واجدین شرایط جهت ثبت نام از مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ به سایت شرکت به نشانی behmadco.ir مراجعه نمایند.

شرایط عمومی: داشتن تابعیت ایران، اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان، داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند، نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر، عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح.

ردیفشرح شغلتعدادشرایط احراز
۱مهندس برق۱ نفر مردلیسانس مهندسی برق/حداقل ۵سال سابقه کاری مرتبط/دارا بودن گواهی کسب مهارت های هفتگانه استفاده از کامپیوتر
۲کارشناس برنامه و بودجه۱ نفر زنفوق لیسانس حسابداری/ حداقل ۵سال سابقه کاری مرتبط/ دارا بودن گواهی کسب مهارت های هفتگانه استفاده از کامپیوتر ، تسلط به امور بودجه ریزی، مسلط به سامانه های مبادله موافقتنامه و سامانه های سازمان برنامه و بودجه
۳کارشناس امور اداری، کارشناس تحلیلگر سیستم۲ نفر زن/ مردلیسانس مدیریت صنعتی ، مهندسی صنایع / دارا بودن گواهی کسب مهارت های هفتگانه استفاده از کامپیوتر
۴مهندس راه،ساختمان و شهرسازی۱ نفر مردلیسانس یا فوق لیسانس مهندسی عمران/حداقل ۵سال سابقه کار بیمارستانی/ دارا بودن گواهی کسب مهارت های هفتگانه استفاده از کامپیوتر
۵حسابدار۱ نفر زن/ مردفوق لیسانس حسابداری/حداقل ۳سال سابقه کاری مرتبط(حوزه کاری دفترداری و تنظیم سند)/ دارا بودن گواهی کسب مهارت های هفتگانه استفاده از کامپیوتر ،مسلط به حداق ۳نرم افزار حسابداری و تسلط به حسابداری تعهدی بخش عمومی